PRODUCENT MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

ISO - Unimasz

Aktualności

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego... (2017-11-03)

PROJEKT NR 1. „Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w Zakładzie Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o."
 numer umowy: RPWM 01.04.03-28-0034/17-00
w ramach
Osi Priorytetowej I - "Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur".
Działania 1.4 - "Nowe modele biznesowe i ekspansja"
Poddziałania 1.4.3 - "Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


"Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020".

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO (dot. zapytania nr 3): 
do pobrania: http://www.unimasz.pl/page/show/294080522
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO (dot. zapytań nr 1 oraz 2): 
do pobrania: http://www.unimasz.pl/page/show/294080522


PROJEKT NR 2. Internacjonalizacja działalności  Zakładu Urządzeń Technicznych
„Unimasz" Sp. z o.o.  (14.12.2017)
                                numer umowy: RPWM.01.04.04-28-0014/17-00
w ramach
Osi Priorytetowej I - "Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur".
Działania 1.4 - "Nowe modele biznesowe i ekspansja"
Poddziałanie 1.4.4 - "Internacjonalizacja MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

"Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020".


INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO (2-projekt nr 2)
do pobrania: http://www.unimasz.pl/page/show/294080522
 


INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO (1-projekt nr 2 )PROJEKT NR 3. „Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w Zakładzie Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o."
 numer umowy: RPWM 01.04.03-28-0052/18-00
w ramach
Osi Priorytetowej I - "Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur".
Działania 1.4 - "Nowe modele biznesowe i ekspansja"
Poddziałania 1.4.3 - "Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


"Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020".

ZAŁĄCZNIKI: Zapytanie, wzór umowy, formularz i oświadczenia do zapytania...

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO (projekt nr 3 )
do pobrania: http://www.unimasz.pl/page/show/294080522PROJEKT NR 4. „Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w Zakładzie Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o."
 numer umowy: RPWM 01.04.03-28-0052/18-00
w ramach
Osi Priorytetowej I - "Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur".
Działania 1.4 - "Nowe modele biznesowe i ekspansja"
Poddziałania 1.4.3 - "Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


"Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020".

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA NR 4:
Zapytanie, wzór umowy, formularz i oświadczenia do zapytania:
do pobrania: http://www.unimasz.pl/page/show/294080522

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO (projekt nr 4 )
do pobrania: http://www.unimasz.pl/page/show/294080522